Төлем карточкасы көмегімен төлеу схемасы

1
Сатып алушы
– тапсырысты қалыптастырған соң Visa/MasterCard төлем карточкасымен төлеуді таңдайды.
2
Саудагер
– сатып алушыны Processing.kz процессинг орталығының қорғалған төлем бетіне қайта жөнелтеді.
3
Processing.kz
– қорғалған төлем бетінде сатып алушы төлемді жүргізуге қажет төлем карточкасы бойынша мәліметтерді еңгізеді. Төлем ақпаратына рұқсат тек процессинг орталығында ғана бар, ол интернет-дүкеннен мәліметтерді, сонымен қатар тұрғызылған талаптар мен жүйелік шектеулерге сәйкестігіне қалыптастырылған сұрату бойынша ақпаратты тексереді және банк-эквайерге авторластыруға сұрату жібереді.
4
Банк-эквайер
– сәйкес төлем авторластыруды жүзеге асыруға сұратуды жібереді.
5
Банк-эмитент
–– карточкада керекті қаражат жеткілікті болғанда сұратуды (төлемді) қуаттайды.