Клиенттерге техникалық қолдау көрсету

Интернет байланысының тұрақты екеніне көз жеткізіп, транзакцияны қайталап көріңіз. Мәселе шешілмесе, техникалық қолдау көрсету тобына хабарласыңыз және қосымша көмек алу үшін қате туралы хабардың мәліметтерін беріңіз.
Пайдаланушыларды қолдау
Өз проблемаларыңызды сипаттаңыз, не болды және қашан
Туралы түбіртектің скринін/фотосуретін қосыңыз есептен шығару даулы төлемнің егжей-тегжейімен
Пайдаланушыларды қолдау
Өз проблемаларыңызды сипаттаңыз, не болды және қашан
Туралы түбіртектің скринін/фотосуретін қосыңыз есептен шығару даулы төлемнің егжей-тегжейімен
СNP Processing GmbH 2009 - 2023
Электронная коммерция и интернет-эквайринг
Подпишитесь