Бизнес үшін төлем
және аударма шешімдері

Нарықта 2009 жылдан бері
Интернет-эквайринг, P2P аудармалар және қаржылық институттар үшін шешімдер
Жеке интеграция